20140712

In my veins

(top-h&m, jacket-Unisono)

Kiedy czytacie ten post, ja jestem najprawdopodobniej na Slocie. Bez internetu, pod namiotem, z cudownymi ludźmi, muzyką, warsztatami. Tutaj możecie przeczytać post Madame Grunge o festiwalu. Wracam już niedługo, z nowymi wspomnieniami i masą zdjęć.
_____
When you're reading this post, I'm probably at the Slot Art Festival. Without an internet access, sleeping in a tent, spending time with amazing people, listening to good music and taking part in workshops. You can read something more about it here. I'll be back very soon, with new memories and lots of pictures, hopefully.


1 komentarz:

Thank you so much for every single comment! It means a lot to me <3